2016

Dinsdag 13 december: Elien Spillebeen in het Vredeshuis

Op dinsdag 13 december kwam Elien Spillebeen in het Vredeshuis spreken over ‘the making of Beni files’. Beni files is een een online monument, interactieve webdocumentaire en Canvas-reportage van Elien Spillebeen en Martijn D’haene, in samenwerking met Richard Kirimba en Jean Baptiste Kavunga.

beni-affiche


 

Zaterdag 10 december: jaarlijkse quiz

Dit keer vonden we onderdak in de polyvalente zaal in het dienstencentrum van Ledeberg.
Het was de laatste quiz in deze vorm. Het wordt steeds moeilijker voor de quizploeg om een mooie quiz samen te stellen, die ook nog beantwoordt aan hun, vrij hoge, criteria.
We willen Jo Horrie, Marc Lemmens, Philippe Durinck en Stijn Planqaert hartelijk danken voor de 12 jaar dat we samengewerkt hebben.
Er wordt gedacht aan de mogelijkheid om een nieuwe quiz, die iets eenvoudiger zou moeten zijn, te lanceren. Als je interesse hebt kan je Carlos contacteren.


 

December: schrijfmarathon en kaarsenverkoop

Omwille van de verhuis van de bibliotheek konden we er dit jaar niet terecht voor de schrijfmarathon. Daarom werd AI-groep 159 vervoegd die opnieuw actie voerde in de Vooruit.
Het was een groot succes. Enkele personaliteiten w.o. de burgemeester en de schepenen Heyse en Balthazar vervoegden ons. In totaal werden 600 brieven en kaartjes opgestuurd.
Daarnaast hebben verschillende groepen opnieuw deelgenomen aan de eindejaarsverkoop van kaarsen en wenskaarten. Bedankt daarvoor!


 

Dinsdag 22 november: leerstoel

Peter PiotOp dinsdag 22 november werd de Amnesty International Leerstoel van de Universiteit Gent toegekend aan Peter Piot voor zijn belangrijke rol in het realiseren van het wereldwijde recht op gezondheid. Na de uitreiking gaf prof. Piot een lezing met als thema ‘Mensenrechten als motor voor mondiale gezondheid’ gevolgd door een vraag-en-antwoordsessie met prof. Eva Brems, vakgroep Europees, Publiek en Internationaal Recht van de Universiteit Gent.
Peter Piot had het over de interactie tussen een goede gezondheidszorg en respect voor de mensenrechten en daarnaast het belang van beiden als motor voor ontwikkeling. Hij had het natuurlijk ook over aids en de enorme vooruitgang die gemaakt is in de strijd tegen aids door het verstrekken van betaalbare geneesmiddelen.

Op woensdag 23 november gaf Peter Piot nog een gastcollege aan de studenten geneeskunde van de UGent.

Volgend jaar, in 2018, zal de leerstoel voor de 10de keer toegekend worden. Alle mogelijke voorstellen kunnen overgemaakt worden aan het Secretariaat van Amnesty International Vlaanderen, dat recent verhuisd is:
Waversesteenweg 169, 1050 Brussel
T: 02 669 37 37
E: amnesty@aivl.be


 

Bezoek aan Boston

Drie dagen na de verkiezingen in november vorig jaar was Donald Trump een onvermijdelijk gespreksonderwerp op de regiovergadering in Boston. Een workshop met als titel ‘Wat na de verkiezingen?’ trok gemakkelijk tweehonderd belangstellenden, die zich door een team lieten overtuigen dat er weliswaar werk aan de winkel was, maar dat er nu ook niet moest gewanhoopt worden.

Amnesty-veteranen getuigden over de Reagan-jaren, waar na jaren gelobby toch resultaten behaald werden; met name het verbod op folteren. Een verdrag dat misschien onder vuur komt, als je uitlatingen van Trump ernstig moet nemen.

Ook heeft de Amerikaanse sectie een programma uitgewerkt waarbij vrijwilligers alle afgevaardigden in het Congres aanspreken over kwesties die te maken hebben met mensenrechten. Dat maakt hen tot een niet te onderschatte lobbymachine.

Zoals gezegd: de sessie werd druk bijgewoond, er was een grote bereidheid om toe te treden tot het programma en de stand met Amnesty T-shirts deed goede zaken.

Maar de wereld is groter dan de VS, en dat weten ze daar ook wel. Het meest spraken mij twee getuigenissen aan. Een predikant uit Zimbabwe kreeg de plenaire zaal (vijfhonderd aanwezigen) muisstil toen hij uiteenzette hoe hij en zijn familie alleen dankzij druk van onze organisatie levend het land zijn uit geraakt. En er was een maker van documentaires, zelf zoon van een vluchteling, die met filmfragmenten benarde situatie van vluchtelingen aantoonde in de regio Columbia-Panama.

De ‘Art.1’ tentoonstelling werd belangstellend onthaald. Mogelijk komt er een tentoonstelling in de States.

Luc


 

Schrijf-ze-vrijdag

De jaarlijkse schrijf-ze-vrijdag vond dit jaar plaats op vrijdag 21 oktober en had als thema ‘Met kinderrechten speel je niet’.
Het was opnieuw een groot succes en in Gent gingen Rik, Marijke, Frans en André spreken in enkele scholen.
Er werd ook vlaggen en tafellakens uitgeleend, ook in scholen waar er geen spreker nodig was.


 

ontbijt groep 61

ontbijt-gr61-2016Dit jaar viel het ontbijt op 11 september, nine eleven, zoals de Amerikanen zeggen, een herdenking met een gezond ontbijt!
Onze LG heeft de traditionele koeken wat opzij gezet – maar ze waren er toch, hé André – voor een gepimpt ontbijt, d.w.z. de fitheidstrend volgend.
Bio en fairtrade, fruit en granen, yoghurt en ontbijtkoek en zo waren er nog wel wat duo’s te spotten op de toog van het Elisabeth-huis.
Het was een waar succes vond menigeen, dus ja, volgend jaar is het weer van dat.
Wie het hippe concept miste, kan volgend jaar eens aanschuiven: we ontbijten vanaf nu volgens de nieuwe stijl, geïnspireerd door gezondheidspredikers allerhande ;-).
(Een wijntje achteraf kan zeker geen kwaad, zeggen die ook, allemaal voor het goede doel.)
Annick Lachaert, LG 61


 

Gentse feesten: tentoonstelling

gentse-feesten-2016Enkele vrijwilligers van AI Gent (Gert, Caroline, Luc) hebben samen met de cursisten van het KISP een tentoonstelling gemaakt rond het eerste artikel van de rechten van de mens “Art.1 In Beeld”.
De cursisten hebben, elk vanuit hun eigen achtergrond, hiervan een boeiende uitdieping gerealiseerd. De subthema’s zijn geworden: de vluchtelingencrisis; de problematiek van de hoofddoek, de precaire situatie van personen met een 1F-label, travestie in de samenleving, diversiteit, gelijkheid tussen mensen als grondbeginsel, rechten van het kind, moeilijke situatie van vrouwen in sloppenwijken in Zuid-Afrika en de problematiek van rechten van geïnterneerden.
Het resultaat is een tentoonstelling die op eigen benen kan staan.
Na een feestelijke opening in de volledige Sint-Niklaaskerk met drie sprekers en 150 gasten bleef de tentoonstelling een maand lang open en zeker tijdens de Gentse feesten was er veel bezoek: dagelijks tussen 500 en 1000 kijklustigen waarvan de meeste ook de tentoonstelling bekeken.
Een dikke proficiat voor onze collega’s!


 

Regionale ledenavond met Hilde Stals

Op zaterdag 21 mei hielden we onze jaarlijkse ledendag. Hilde Stals, co-voorzitter AIVL, kwam spreken over de internationale besluitvorming binnen Amnesty International en daarna gingen we samen iets eten. Omdat de Multatuli bezet was vond de lezing plaats in het kantoor van het bedrijf van Rik, Oude Houtlei (Bedankt, Rik). Daarna gingen we iets eten in ’t Klokhuys in het Patershol. Het was er zeer gezellig.


 

Belmundo 2016

Dit jaar nam Amnesty Gent actief deel aan twee activiteiten.
Zoals reeds enkele jaren werkt groep 160 mee aan de Hondurese avond en dit jaar was de regio er ook bij om samen met enkele andere organisaties mee te werken aan Cinema Belmundo: in totaal 5 films waarbij AI voor de omkadering moest zorgen van de film Tambien la lluvia.

zaterdag 5 maart: Hondurese avond
belmundo-2016Na een eenvoudige maar heerlijke plato tipico waren de zowat 100 gasten een uur lang in de ban van Who is Dayani Cristal?, een film die simultaan de gewaagde vlucht van een Hondurees naar de States brengt via de reporter die de tocht overdoet en de zoektocht van het forensisch team naar de identiteit van een onbekende vluchteling die dood is gevonden op de Mexicaanse route. Een spannend en ingrijpend verhaal, wat er wellicht voor zorgde dat de vragen in het debat nadien meer steunvragen waren aan de organiserende organisaties: doe verder met je werk. Vluchtelingenwerk kon aangeven welke concrete steun ze aan vluchtelingen te bieden hebben, Amnesty kreeg de kans het 8-puntenplan en de schrijfacties onder de aandacht te brengen, de Honduras werkgroep was ons beider background over de penibele situatie op vlak van mensenrechten in dit land.
Gert

dinsdag 15 maart: Film Tambien la lluvia
Het was een beetje jammer dat de film van de week voordien minder succes kende want daardoor werden we naar een kleinere zaal verwezen en kon niet iedereen binnen.
De film werd vertoond voor een zeventigtal mensen, waaronder enkele die zeer goed vertrouwd waren met Bolivia en de politieke problemen. Steven Warmenbol van 11.11.11 gaf een inleiding en na de zeer geslaagde film werd er nog nagepraat met enkele mensen van Protos, die zich bezighouden met de waterproblematiek in de wereld.


 

Nieuwjaarsreceptie in café De Loge op vrijdag 22 januari

De nieuwjaarsrecepties waren de voorbije jaren een stille dood gestorven, zowel nationaal als in Gent. Maar Gert Verdonck is met een nieuwe formule gekomen die misschien wel kans heeft navolging te krijgen. Allicht is er elk jaar wel iemand die iets te vieren heeft en waarom dit dan niet doen, zoals Gert, in januari en er een nieuwjaarsreceptie van maken? Graag nieuwe voorstellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *